Karol Wilgorz
Salon Viessmann Wrocław
ul. B.B. Canaletta 69
51-650 Wrocław
48 71 3451677
505 195 007
salon@wilgorz.pl

Karol Wilgorz

Technika Grzewcza

Porównanie kosztów ogrzewania!

Zobaczmy jakie oszczędności na kosztach ogrzewania przyniesie wymiana starego kotła gazowego na nowoczesny system grzewczy z kondensacyjnym kotłem gazowym, kotłem na drewno, pompą ciepła, z instalacją kolektorów słonecznych do ogrzewania c.w.u. (instalacja solarna) oraz z systemem wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła (rekuperacja).

Podstawa porównania:

  • powierzchnia pomieszczeń ogrzewanych: 160 m2
  • 4-rech mieszkańców
  • zapotrzebowanie na ciepło do ogrzewania budynku: 19.200 kWh/rok (120 kWh/m2)
  • zapotrzebowanie na ciepło do ogrzewania wody użytkowej: 4.880 kWh/rok
  • stary kocioł gazowy o mocy grzewczej: 27 kW
  • zużycie gazu ziemnego: 3.503 m3/rok

Dla domu o powierzchni 160 mze starym kotłem gazowym, koszty ogrzewania budynku i ciepłej wody użytkowej (c.w.u.) mogą wynieść 7.700 PLN w ciągu roku.

31

 

 

Zamiast płacić 7.700 PLN rocznie za gaz rachunki mogą wynosić 5.180 PLN. Oszczędzimy 2.520 PLN na kosztach ogrzewania rocznie –  rachunki będą o ponad 30% niższe jeśli wymienimy stary kocioł na nowoczesny kocioł kondensacyjny.
W ciągu 10 lat kocioł kondensacyjny zarobi dla nas 33.200 PLN. Są to oszczędności na kosztach ogrzewania jakie uzyskamy jeśli ceny gazu każdego roku będą rosły o 6%. Oszczędności te będą jeszcze większe jeśli gaz będzie drożał o kilkanasście procent rocznie, co wydaje się bardziej prawdopodobne.

Jeszcze więcej pieniędzy zostanie nam w kieszeni jeśli z kotłem kondensacyjnym będą współpracować kolektory słoneczne, które wykorzystują bezpłatną energię słoneczną do ogrzewania c.w.u.. Rachunki za gaz zmniejszą się do 4.550 PLN – w porównaniu ze starym kotłem oszczędzimy ponad 40% na kosztach ogrzewania.

Największe oszczędności uzyskamy jeśli zastosujemy kocioł kondensacyjny, klektory słoneczne i wentylację mechaniczną z odzyskiem ciepła (rekuperacja).
Wentylacja z odzyskiem ciepła dostarczy świeże powietrze do pomieszczeń podnosząc komfort w budynku i dodatkowo obniży koszty ogrzewania. Rachunki za gaz wyniosą jedynie 3.440 PLN – oszczędzimy aż 4.260 PLN w ciągu roku na kosztach ogrzewania, czyli ponad 55%.

32

 

 

O 60% zmniejszą się koszty ogrzewania jeśli zastąpimy stary kocioł gazowy kotłem na drewno (zgazowującym drewno). Po 10-ciu latach w kieszeni zostanie nam aż 61.900 PLN.
Tutaj również możemy dodatkowo obniżyć koszty ogrzewania stosując kolektory słoneczne i rekuperację. Dodatkowe oszczędności jakie przyniesie instalacja solarna będą stosunkowo niewielkie, ale kolektory wyeliminują konieczność uruchamiania kotła w lecie – ciepła woda użytkowa może być ogrzewana niemal wyłącznie przez kolektory.

33

 

Największe oszczędności na ogrzewaniu uzyskamy dzięki pompie ciepła, która pobiera ciepło z gruntu (pompa grunt/woda), lub pobierającej ciepło z wody gruntowej (pompa woda/woda). Koszty ogrzewania z 7.700 PLN zmniejszą się do 2.650 PLN – oszczędzimy ponad 65% rocznie.

Tutaj również kolektory słoneczne przyniosą stosunkowo niewielkie oszczędności. Jednak, w okresie letnim instalacja solarna pokryje niemal całkowite zapotrzebowanie na ciepło do ogrzewania c.w.u. Zapewni to szybszą regenerację gruntu (szybsze zgromadzenie w gruncie zapasu ciepła, które następnie pompa ciepła będzie pobierać jesienią i w zimie), dodatkowo pompa ciepła nie będzie załączać się w lecie co wydłuży jej żywotność.

34

 

Łatwiejsza w wykonaniu będzie instalacja pompy ciepła, która wykorzystuje ciepło z powietrza atmosferycznego. W odróżnieniu od pomp pobierających ciepło z gruntu lub wody gruntowej, które mogą pokryć całkowite zapotrzebowanie na ciepło budynku nawet przy temperaturach zewnętrznych -20 stopni C, pompa pobierająca ciepło z powietrza musi współpracować z dodatkowym źródłem ciepła np. kotłem grzewczym, grzałką elektryczną. Dodatkowe źródło ciepła będzie załączać się przy niskich temperaturach zewnętrzny np. poniżej -5 stopni C.

35

 

Założenia:

Ceny paliw i energii brutto: gaz ziemny 2,20 PLN/m3, drewno opałowe 170 PLN/m.p., energia elektryczna w taryfie mieszanej noc/dzień 0,47 PLN/kWh.

Oszczędności po 10-ciu latach zostały określone przy założeniu stałego wzrostu cen paliw i energii o 6% rocznie.

 

Facebook

Google Plus