Karol Wilgorz
Salon Viessmann Wrocław
ul. B.B. Canaletta 69
51-650 Wrocław
48 71 3451677
505 195 007
salon@wilgorz.pl

Karol Wilgorz

Technika Grzewcza

Serwis

Kotły c.o. i podgrzewacze wody – podobnie jak samochody – wymagają regularnych, corocznych przeglądów, żeby działać sprawnie i bezpiecznie

Czy wiesz że….

Zgodnie z wyliczeniami inżynierów z branży instalacyjnej, średni roczny czas pracy palnika w kotle wynosi 2 tys. godzin. W porównaniu z użytkowaniem samochodu, podczas tego samego czasu przy średniej prędkości 50 km na godzinę, przejeżdżamy 100 tys. km. Jest to okres, w którym co najmniej 5 razy odwiedzamy serwis, aby dokonać przeglądu i wymiany zużytych elementów w samochodzie. O ile o przeglądzie samochodu zazwyczaj wszyscy pamiętają, a świadomość zagrożeń, jakie stwarza zaniedbanie tego jest wysoka, o tyle nie zawsze tak się dzieje w przypadku urządzeń grzewczych. Tylko właściwa eksploatacja, w tym systematyczne przeglądy, zapewnia ich sprawne funkcjonowanie. Najpraktyczniej jest zamówić usługę serwisową poza sezonem grzewczym, w miesiącach letnich. Nie należy zwlekać z tym do października czy listopada ze względu na to, że jest to bardzo „gorący” okres dotyczący takich zleceń. 

Kocioł do ogrzewania domu będzie utrzymywał wysoką sprawność, wydajność oraz zapewniał bezpieczeństwo użytkownikom, gdy będzie regularnie serwisowany. Nie zapominaj, że kocioł pracuje po kilka godzin dziennie przez cały rok. A tylko w czasie przeglądów można wykryć wady pracy i wymienić zużywające się części. Sprawdź, jak powinien odbywać się przegląd pieca do ogrzewania.

 

Podstawowe czynności realizowane podczas przeglądu serwisowego:

 • Kontrola rodzaju gazu
 • Przebieg funkcji i możliwe usterki
 • Pomiar ciśnienia statycznego i ciśnienia na przyłączu
 • Kontrola szczelności wszystkich przyłączy po stronie wody grzewczej i użytkowej
 • Demontaż i montaż palnika
 • Kontrola uszczelki palnika i promiennika
 • Czyszczenie powierzchni grzewczych
 • Kontrola oraz ustawienie elektrody zapłonowej i jonizacyjnej
 • Kontrola odpływu kondensatu i czyszczenia syfonu
 • Kontrola przeponowego naczynia wzbiorczego oraz ciśnienia w instalacji
 • Kontrola działania zaworów bezpieczeństwa
 • Kontrola mocowania przyłączy elektrycznych
 • Kontrola szczelności przewodów gazowych przy ciśnieniu roboczym
 • Pomiar emisji spalin
 • Odczyt i reset komunikatu „Konserwacja”

 

Pamiętaj, kocioł dobrze pracuje, gdy…

 • w pomieszczeniu, w którym jest zamontowany, jest czyste i suche powietrze. Jeśli kurz i pył osiadają na wymienniku ciepła kotła, powodują obniżenie jego sprawności – przyjmując  średnie roczne zużycie gazu  2000 m3, to przez nasz kocioł przepłynie około 20000 m3 powietrza różnej jakości
 • jest zasilany dobrym paliwem (dotyczy to zwłaszcza kotłów olejowych), kupionym od sprawdzonego dostawcy. Paliwo nieodpowiedniej jakości może nie tylko pogorszyć efekt pracy urządzenia, ale w skrajnej sytuacji uszkodzić palnik;
 • woda w instalacji jest uzdatniona. Powietrze i zanieczyszczenia zawarte w wodzie przyspieszają korozję instalacji i kotła centralnego ogrzewania;
 • co najmniej raz w roku (na początku lub na końcu sezonu grzewczego) fachowiec z autoryzowanego serwisu zrobi jego przegląd.

 

Kto powinien serwisować urządzenia grzewcze?

Nowoczesne urządzenia grzewcze wymagają opieki fachowców, dysponujących odpowiednią wiedzą i narzędziami. O tym, jak ważny jest fachowy i dyspozycyjny serwis, przekonujemy się dopiero wtedy, gdy trzeba skorzystać z jego usług. Dobrze jest sprawdzić przy zakupie kotła, jakie możliwości serwisowe zapewnia firma.

Doceniając ogromne znaczenie usług serwisowych, jako pierwsi we Wrocławiu oferujemy Klientom płukanie chemiczne wymienników przy zastosowaniu kwasów (zalecanych przez producenta). Pozwala to usunąć kamień, który wytrąca się z twardej wody, zapewniając większą sprawność  kotła, a co za tym idzie mniejsze zużycie paliwa.

Dysponujemy pełnymi uprawnieniami oraz przyrządami pomiarowymi, dzięki którym zapewniamy kompleksową obsługę pomp ciepła.

By ułatwić użytkownikom odpowiednią konserwację urządzeń grzewczych, proponujemy dodatkową usługę – umowę serwisową. Użytkownik, który zdecyduje się na jej podpisanie nie musi pamiętać o koniecznych przeglądach – autoryzowany serwisant przejmuje nad nim pełną opiekę po upływie okresu gwarancyjnego. Obowiązek pamiętania o właściwych terminach konserwacji zostaje w ten sposób przeniesiony na firmę serwisową.

 

Korzyści wynikające z okresowych przeglądów kotła 

Dzięki regularnym przeglądom i konserwacji urządzenia możemy uniknąć niespodziewanych awarii wynikających ze zużytych części czy zanieczyszczenia elementów kotła. Zaplanowane wydatki na serwis są niższe niż koszt niezbędnych napraw po wystąpieniu awarii a poza tym każda awaria to stres, szczególnie w sezonie grzewczym. Systematyczny serwis gwarantuje komfort użytkowania i niezaprzeczalnie zwiększa bezpieczeństwo.

Dbałość o urządzenia grzewcze zapewnia też ich dłuższą żywotność.

Prawidłowa praca kotłów wiąże się poza tym z mniejszą emisją szkodliwych substancji spalania, co powinno być szczególnie ważne dla osób o wysokiej świadomości ekologicznej, zainteresowanych zmniejszeniem zanieczyszcza środowiska.

 

Zanim wezwiesz serwis: (dotyczy kotłów wiszących)

Kocioł nie pracuje:

 • Sprawdzić poprawność podłączenia zasilania (czy jest napięcie na zaciskach
  automatyki lub czy nie zamieniono faz np. inne włożenie wtyczki do gniazdka).
 • Na regulatorze kotła świeci czerwona dioda. Nacisnąć przycisk odblokowania usterki (zapisać kod usterki z wyświetlacza).
 • Sprawdzić czy kurek gazowy jest otwarty.
 • Sprawdzić czy jest zagwarantowany minimalny odbiór ciepła (pomieszczenia zbyt nagrzane).
 • Kocioł się zapowietrzył (eksploatacja na gazie płynnym) – wezwać serwis.

Kocioł nie wytwarza ciepłej wody użytkowej:

 • Sprawdzić filtr na dopływie zimnej wody.
 • Wymiennik spaliny-woda nie jest drożny ( wymagane czyszczenie) – wezwać serwis.

Kocioł przegrzewa lub niedogrzewa:

 • Zmienić temperaturę normalna na termostacie (automatyka stałotemperaturowa).
 • Zmienić temperaturę normalną lub pochylenie i poziom krzywej grzewczej (automatyka pogodowa).

Pozostałe usterki likwiduje uprawniona Firma Serwisowa.

 

Do pobrania:

 • serwis topinfo – ebook dotyczący serwisowania instalacji grzewczych

 

Facebook

Google Plus